ขั้นตอนสั่งซื้อ / จัดส่งสินค้า

   เรากล้ารับประกันลูกค้าที่สั่งสินค้ากับเรา...ท่านจะได้รับสินค้าใหม่และชัวร์ 100% ค่ะ 

  วิธีการสั่งซื้อสินค้า / เลขที่บัญชีบริษัทฯ / จัดส่งสินค้า

 

เลขที่บัญชีในการโอนชำระค่าสินค้า
 

 

(กรณีเปิดบิลเป็นใบกับกับภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% กรุณาโอนเข้าบัญชีด้านล่างค่ะ)

 

ธนาคาร   :   ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี    :   บจก. สเปเชียล อินเตอร์  // สาขา : เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

เลขที่บัญชี  :  983-7-46168-3   //ประเภทบัญชี  :  ออมทรัพย์

ธนาคาร   :   ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี    :   บจก. สเปเชียล อินเตอร์  // สาขา : โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์

เลขที่บัญชี  :  007-3-94558-5   //ประเภทบัญชี  :  ออมทรัพย์

 

 

ธนาคาร   :   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี    :   บจก. สเปเชียล อินเตอร์  // สาขา :  ถนนติวานนท์

เลขที่บัญชี  :  111-2-20712-9    //ประเภทบัญชี  :  ออมทรัพย์ 

ธนาคาร  :   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี  :  บจก. สเปเชียล อินเตอร์    // สาขา เดอะวอล์คราชพฤกษ์

เลขที่บัญชี  :  403-853233-4     // ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์

 

(กรณีเปิดบิลเงินสดและกรณีฝากทำใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสารกับกสทช.โอนบัญชีด้านล่างค่ะ)

 

    

ธนาคาร   :     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี  :   193-4-07037-4   // ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

สาขา  :  ถนนประชาชื่น   // ชื่อบัญชี   PISET   SOM.

 

หมายเหตุ :  หลังจากโอนเงินชำระค่าสินค้าแล้ว ลุกค้าสามารถแจ้งการโอนได้ตามช่องทาง ดังนี้

   เมื่อลูกค้าโอนเงินชำระเงินค่าสินค้าแล้วรบกวนแจ้งรายละเอียดด้านล่างให้ครบด้วยค่ะ

 

- ธนาคารที่โอนเข้า   : 

- จำนวนเงินที่โอน     : 

- เวลาที่โอน/ ชื่อที่อยู่ ในการจัดส่งสินค้า   :


- เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ :

 

ลูกค้าสามารถแ้จ้งการโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง ด้านล่างค่ะ

 

เบอร์โทร    0-24326857 ,  0-243263170-24326318 , 0-24326319   

มือถือ        084-3347575 092-2782079 092-2047579

เบอร์แฟ็กซ์   0-24326856

E-mail         info@specialinter.com

E-mail         sale@specialinter.com

Facebook Fan Page       www.facebook.com/specialinter
 

    >>   084-3347575   ID Line  :  >>  0843347575 หรือ DECOM88    

 

วิธีการส่งสินค้าของบริษัทฯ 
 

 

1)   มารับสินค้าเองที่บริษัทฯ ที่ถนนนครอินทร์-พระรามห้า (คลิ๊กดูแผนที่)  หรือ 
      รับสินค้าเองร้านพี่สาวที่บ้านหม้อ (คลิ๊กดูแผนที่ร้านบ้านหม้อ)

2)  ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ในประเทศไทย (EMS)
     คิดค่าส่งสินค้าเริ่มต้นที่ 150 บาท/ชิ้น หรือเที่ยว (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้า)

3)  พนักงานส่งสินค้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งสินค้า จัดส่งเฉพาะในกรุงเทพฯ
     และปริมณฑล) คิดค่าส่งสินค้าเริ่มต้น 150 บาท/เที่ยว  (คิดตามระยะทาง)

4)  บริษัทขนส่งต่างๆ (กรณีต่างจังหวัด) เก็บค่าขนส่งปลายทาง หรือ 
     คิดค่าขนส่งสินค้าแบบเหมารวม 150 บาท/เที่ยว (เฉพาะอำเภอเมือง)

 

*** สำหรับท่านลูกค้าที่โอนเงินค่ามัดจำ   /หรือชำระค่าสินค้ากับทางบริษัทฯ 
  ขอให้มั่นใจได้เลยค่ะว่า....ท่านจะได้รับสินค้าจากทางบริษัทฯอย่างแ่น่นอน 100%
 *** 

 
ทางบริษัทจะดำเนินการส่งสินค้าใ้ห้ท่านหลังจากได้รับการโอนเงินชำระสินค้าแล้วเท่านั้น

!!! ***  ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าใช้เวลา 1-3 วัน  *** !!!

ขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร(กรณีให้บริษัทฯ ทำให้)
 

    เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาต      :   เชิญคลิ๊กดูเอกสารที่ใช้ได้ที่นี่ค่ะ

    แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ :   เชิญคลิ๊กดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ (form.pdf)

    แบบฟอร์มเอกสารฉก.2           :   เชิญคลิ๊กดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

    แบบฟอร์มหนังสือยินยอม           :   เชิญคลิ๊กดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

    ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตที่ลูกค้าจะได้รับ >>  เชิญคลิ๊กดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

    ตัวอย่างใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร ที่ลูกค้าจะได้รับ >>    เชิญคลิ๊กดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

 

มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

   1)  ลูกค้าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน (ดูรายละเอียดข้างบนค่ะ)

   2)  เตรียมค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้กสทช.)  

   3)  สำหรับหนังสือมอบอำนาจ ต้องติดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท/เรื่อง 

   4)  กรอกเอกสารในแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ร้านค้า 
        (เซ็นต์ชื่อในช่องผู้มอบอำนาจอย่างเดียวค่ะ) 

   5)  โอนเงินให้กับร้านค้าเพื่อนำไปชำระให้กับ กสทช. (ค่าใช้จ่ายตามจริง)

   6)   เตรียมซองพร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวลูกค้าเอง พร้อมเงินจำนวน 30 บาท
        (สำหรับส่งใบอนุญาต/ใบเสร็จรับเงินกลับให้ลูกค้า)

  7) ร้านค้ารับเรื่องรีบดำเนินการ ติดต่อเรื่องโทรคมนาคมทุกชนิดกับสำนักงาน
        กสทช. (หลังได้รับเอกสารทางร้านจะดำเนินการติดต่อให้เร็วที่สุดค่ะ)


  8)  เมื่อร้านค้าดำเนินการเสร็จแล้ว...จะส่งเอกสารใบอนุญาตมีใช้ิวิทยุสื่อสาร
        พร้อมใบเสร็จฯ ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ ตามที่ลูกค้าจ่าหน้าซองมา/ใบเสร็จ
        รับเงินจะออกเป็นใบกำำกับภาษีฯ และออกในนามของสำนักงาน กสทช.ค่ะ

 

ระบบโดย OpenCart
บริษัทสเปเชียล อินเตอร์ จำกัด © 2023 | ภาษาไทยโดย Opencart2004 - Designed by Yoocart